Geluidscomfort contra harde vloeren

Heeft u een bovenbuurman die recentelijk een harde vloer heeft gelegd? En levert dat geluidsoverlast op? Het blijft een schijnbaar lastig probleem, die harde vloerbedekking in een appartementencomplex.

Geluidscomfort

Met geluidscomfort bedoel ik eigenlijk niets meer of minder dan de hoeveelheid contactgeluiden die doordringen in de woning: hoe minder contactgeluiden te horen zijn van de buren, hoe hoger het geluidscomfort van de woning is.

Op veel plekken kom je een geluidsnorm tegen van Ico +10dB. Deze norm geeft kort gezegd aan hoeveel contactgeluid de min of meer harde vloerbedekking (al dan niet samen met de ruwe (woningscheidende) vloer) zal moeten dempen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat deze norm een minimale norm is. Als de vloer minder dempt dan deze norm, dan geeft dat een vermoeden van onredelijke geluidsoverlast. Dat neemt niet weg dat als de vloer net aan voldoet aan deze norm, dat er nog steeds veel contactgeluid te horen is in de aangrenzende woning(en). Het geluidscomfort is dan minimaal.

Een VvE hoeft harde vloeren niet toe te staan

Veel VvE’s gaan er -ten onrechte- van uit dat zij harde vloerbedekking moeten toestaan, zolang deze maar voldoet aan deze minimale norm. Dat is niet juist. De VvE kan -zeker op het moment dat zij opgericht wordt- een weloverwogen beslissing nemen over het geluidscomfort dat zij wensen. Er staat de VvE weinig aan in de weg om een betere geluidsdemping te eisen van eigenaars/bewoners die een -min of meer- harde vloerbedekking wensen te leggen, waardoor het geluidscomfort in alle woningen hoger ligt.

Regelen

Dit dient wel goed geregeld te worden. Er zijn genoeg voorbeelden in de rechtspraak te vinden, waar de vaststelling van de norm niet juist is, of waar de bepaling in het huishoudelijk reglement niet in overstemming is met het splitsingsreglement. Een voorbeeld: een VvE had in zijn huishoudelijk reglement opgenomen dat er een demping van -10dB gerealiseerd diende te worden. Dit was een verschrijving, bedoeld werd natuurlijk dat er een demping van +10dB moest worden bereikt. Toch werd een eigenaar die een vloer had gelegd die minder dan +10dB dempte, maar ruim boven de -10dB bleef, niet gedwongen om zijn vloer aan te passen: hij voldeed aan de letterlijke tekst van het huishoudelijk reglement!

Voor het opstellen van een regeling met betrekking tot de minimale demping van de vloerbedekking is hulp van een specialist nodig. Neem voor meer informatie over harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Neem voor meer informatie over harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!
geluidscomfort contra harde vloeren

Meer over harde vloeren

Meer VvE informatie