Harde vloeren aanpassen

Vloer aanpassen aan regeling of regeling aanpassen aan vloer?

Vloer aanpassen aan regeling of regeling aanpassen aan vloer? Dat was de vraag die ons gesteld werd. Tijdens de bouw van het complex was voorzien in een hoger geluidscomfort in de woningen door het leggen van een dikkere zwevende vloer. Toch was er twijfel of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk behaald werd.

Zwevende vloer

Contactgeluid ontstaat doordat de geluidtrillingen in de ene ruimte worden doorgegeven door het gebouw aan de andere ruimte. Hoe geluiddempend een vloer wordt, is mede afhankelijk van de dikte van de ruwe vloer. Kort gezegd kan je stellen dat hoe dikker (en steviger) een ruwe (betonne) vloer is, hoe minder geluid deze doorgeeft aan de omgeving. Daarnaast heeft een geluidonderbrekende laag invloed op de doorgifte van geluid en kan in voorkomende gevallen ook nog demping bereikt worden door gebruik te maken van een geluiddempende ondervloer. Een zwevende vloer maakt gebruik van een geluidonderbrekende laag. Er wordt kort gezegd voor gezorgd dat de geluidtrillingen niet (of in ieder geval minder) worden doorgegeven aan de onderliggende vloer. Een zwevende vloer heeft als voordeel, dat er ongeacht de daarop aangebrachte vloer een bepaald niveau van demping bereikt wordt.

Uit de praktijk is ondertussen wel gebleken dat bij een zwevende vloer geen extra demping gerealiseerd kan worden door gebruik te maken van een extra geluiddempende ondervloer, zoals de bekende groene platen die gekocht kunnen worden bij de bouwmarkten. Meestal doet een ondervloer zelfs de dempende werking van de zwevende vloer teniet! Doordat bij een zwevende vloer geen extra geluiddempende maatregelen gerealiseerd kunnen worden, is het van belang dat zo’n vloer goed gelegd wordt. De door de zwevende vloer gerealiseerde demping is namelijk het eindresultaat.

Bouwkundig

In het gebouw in de casus die ons werd voorgelegd, was bij alle appartementen vanaf bouw een zwevende dekvloer aangebracht. Daarbij werd aangegeven dat deze een geluiddemping van Ico +15dB zou realiseren. Dit is overigens een (veel) hoger geluidscomfort dan wat bereikt wordt met de minimale norm, zoals uitgelegd in het artikel ‘Geluidscomfort contra harde vloeren‘.

Een van de eigenaars twijfelde over de demping. Hij heeft ingeschat hoe dik de zwevende dekvloer was. Uit de bouwtekening kon afgeleid worden wat de dikte van de ruwe betonnen scheidingsvloer was en met deze twee gegevens kon onze bouwkundige, Rob van den Boom, uitrekenen dat de geluiddempende kwaliteiten niet voldoende waren om de demping te realiseren.

Juridisch

In het huishoudelijk reglement was uitgegaan van de demping die door de bouwer werd aangegeven. De daarin opgenomen norm was +15 dB. Deze kon dus door de bouwkundige uitvoering van de zwevende dekvloer en de ruwe betonvloer niet gehaald worden. Het leggen van een extra geluiddempende ondervloer heeft een averechts effect, waardoor de VvE voor een keus kwam te staan. Moet de norm aan de praktijk aangepast worden of wordt de vloer aan de norm aangepast?

Bij dat laatste (aanpassen aan de norm) moet de gehele zwevende vloer verwijderd worden en opnieuw, met een dikkere deklaag en betere geluidsonderbrekende laag, gelegd worden met alle investeringen van dien: nagenoeg elke eigenaar met een harde vloer zal dit dan moeten gaan doen. Goed natuurlijk voor de vloerleggers en parketverkopers onder ons, minder fijn voor de eigenaars van dit complex. Een eigenaar kan in dit geval -als de norm niet wordt aangepast- ook kiezen voor het achterwege laten van een harde vloerbedekking en kiezen voor tapijt. Wel -en dat benadruk ik maar even- een valide keuze: als de eigenaars voor deze route kiezen -geen aanpassing van de norm- dan is een hoge mate van geluidscomfort, die ook in rechte afgedwongen kan worden.

De VvE kan een andere route kiezen: het aanpassen van de norm aan de fysieke kwaliteiten van het gebouw. Dan wordt het geluidscomfort wel (veel) minder, maar hebben de eigenaars wel de mogelijkheid om min of meer harde vloerbedekking te leggen.

Kortom, de eigenaars hebben een ruimere keus bij geluidscomfort, dan veelal gedacht wordt. Hoe een en ander in de reglementen vastgelegd moet worden, is specialistisch maatwerk, waar wij -uiteraard- u graag bij van dienst zijn. Neem voor meer informatie over normeringen en harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Neem voor meer informatie over harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!
Harde vloeren aanpassen

Meer over harde vloeren

Meer VvE informatie