Module technische ondersteuning

Een onafhankelijke inspectie door een ervaren bouwkundig specialist!

De manier waarop de technische ondersteuning ingevuld wordt, is geheel op de vraag van opdrachtgever af te stemmen. We hebben de mogelijkheden voor u in kaart gebracht.

We onderscheiden hierbij twee onderdelen:

Een deel bestaat uit een basispakket van jaarlijks terugkerende werkzaamheden tegen één vaste prijs.
Daarnaast bieden wij aanvullende technische ondersteuning op basis van eenmalige, projectgestuurde of ad-hoc werkzaamheden.

Uitgangspunt is dat binnen de VvE de technische commissie of het bestuur optreedt als contactpartij. Het is de vereniging die de regie op onderhoud voert en zich in technisch opzicht laat ondersteunen door VvE Advies.

De leidraad voor al onze werkzaamheden wordt gevormd door de (wanneer aanwezig) opgestelde meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) van het complex.

De technische ondersteuning van VvE Advies bestaat uit:

Het basispakket van Jaarlijks terugkerende werkzaamheden

VvE Advies komt 1x per jaar voor een bezoek op locatie,waarbij de volgende werkzaamheden worden verricht:

 • Het voeren van overleg met de technische commissie betreffende het onderhoud voor het komende jaar zoals aangegeven in de meerjaren onderhoudsprognose.
 • Per onderhoudsactiviteit wordt de noodzaak van uitvoering beoordeeld en in de jaarplanning vastgesteld op basis van de aangetroffen conditie en uitvoeringsaspecten.
 • Visuele beoordeling van de uitgevoerde onderhoudswerken van het afgelopen jaar.
 • Het naar behoefte doorlichten van de lopende onderhoudscontracten en advies geven over eventuele aanpassing of vervanging.
 • Advisering naar behoefte met betrekking tot onderhoud en overige VvE gerelateerde vraagstukken.
 • Indexeren van het meerjaren onderhoudsplan (alleen wanneer de MJOP door VvE Advies is opgesteld)
 • Gedurende het jaar biedt VvE Advies onbeperkt gebruik van telefonische ondersteuning op bouwkundig, juridisch en installatietechnisch gebied.
 • De kosten voor het basispakket van de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bedragen verschillen per VvE.
  Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

  Aanvullende technische ondersteuning op basis van eenmalige, projectgestuurde of ad-hoc werkzaamheden.

 • Het opstellen van een Programma Van Eisen c.q. technische omschrijving t.b.v. een offerteaanvraag.
 • Beoordelen en vergelijken van offertes met een aanbestedingsadvies.
 • Begeleiding uitvoering van onderhoudswerken op basis van vast te stellen inspectie-/keuringsmomenten.
 • Opleveringskeuringen van meer omvangrijke onderhoudswerken.
 • Ondersteuning bij klachten c.q. geschillen met aannemer. Op basis van omvang en complexiteit kan dit separaat worden geoffreerd.
 • Inspecties bij bouwkundige- c.q. installatietechnische schade en problemen.
 • Het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) middels een conditiemeting en visuele inspectie van de betreffende bouwdelen. Conform de NEN 2767.
 • Door middel van bovengenoemde werkzaamheden kan de VvE volledig worden ondersteund in technisch opzicht. We zijn er van overtuigd dat hiermee een goede basis kan worden gelegd voor een effectieve, kwalitatieve, deskundige en bovenal een transparante samenwerking.

  Omdat het bij deze werkzaamheden altijd maatwerk betreft wordt elke aanvraag apart geoffreerd.
  Neem contact met ons op of vraag meteen een vrijblijvende offerte aan!

  Wist u dat?

  • U als koper onderzoeksplicht heeft bij de aankoop van een appartement?

  • U géén lid hoeft te zijn van VvE advies om door ons een aankoopkeuring te laten uitvoeren?

  Waarom VvE advies?

  VvE problemen zijn onze uitdaging! VvE Advies kan als onafhankelijke partij uw vereniging van Eigenaars zeer snel en gedegen bijstaan met zowel bouwkundige, juridische als installatietechnische vraagstukken.

  • Allround dienstverlening

   Voor al uw onafhankelijke VvE adviezen

  • Specialisten in huis

   Ons team bestaat uit bouwkundig ingenieurs, juristen en technisch specialisten

  • Begrijpelijke taal

   Duidelijke en concrete oplossingen en hoogwaardig advies