Privacy verklaring VvE Advies

Bedrijfsgegevens:

VvE Advies
Ledeboerstraat 9
5048 AC Tilburg
info@vveadvies.nl
013-5900386

KvK 30180555

Privacy
Uw privacy is voor VvE Advies van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (de nieuwe privacywet). Natuurlijk zijn uw gegevens bij ons veilig en behandelen we ze vertrouwelijk en netjes. In deze verklaring leggen we uit wat we met de verzamelde informatie over u doen en waarom we dat doen.

Beveiliging
VvE Advies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo zorgen we voor goede beveliging en hebben alleen geautoriseerde personen binnen VvE Advies toegang tot uw gegevens. We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor de doelen die in deze verklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel gedepersonaliseerd langer bewaard worden voor statistische doeleinden. De genomen beveiligingsmaatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij van u verwerken.

Welke gegevens
De volgende gegevens verwerken we (mogelijk) van u.
Voor en achternaam
emailadres
telefoonnummer(s)
adres en woonplaats
vestigings- en postadres
social media accountnamen
rekeningnummer
klant-, opdracht-, offerte- en factuurnummer
kvk-nummer

Deze hebben we verkregen van u zelf of van de openbare registers, zoals het handelsregister, de KvK, het kadaster of andere open bronnen (social media).

Doel van de gegevensverwerking

Contact
Als u contact met ons heeft opgenomen, via email, telefoon, ons contactformulier of op een andere wijze, dan verwerken wij de gegevens die we van u hebben ontvangen. Deze verwerken we om een reactie of antwoord te kunnen geven op uw bericht. Deze gegevens worden bewaard, om te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben of wat de inhoud van het contact is geweest. Deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar. Dit is voor ons van belang, om u beter te kunnen helpen als u weer contact met ons opneemt of om onze dienstverlening beter in te kunnen richten.

Website klantreacties
Indien u een review of reactie op onze website heeft achtergelaten, dan heeft u ons toestemming gegeven om deze te plaatsen. Deze reactie of review blijft onbeperkt staan, tenzij de website ophoudt te bestaan of het product of dienst verdwijnt, of totdat u een verwijderingsverzoek indient en uw belang zwaarder weegt dan ons belang om de reactie of review op onze website te publiceren.

Nieuwsbrief
VvE Advies stuurt u graag een nieuwsbrief omdat u klant bij ons bent of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven om u te informeren over nieuws op onze vakgebieden, over onze diensten en aanverwante zaken. Daarvoor hebben we naam en emailadres nodig, deze verwerken we voor het versturen van de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief staat de mogelijkheid om u uit te schrijven. Voor het versturen van de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma MailChimp. De service van MailChimp voldoet aan de AVG richtlijnen en deelt uw gegevens niet met anderen.

Offertes
Als u bij ons een offerte opvraagt, dan verwerken we de benodigde gegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. VvE Advies bewaart uw offertes 8 jaar. Op grond van onze administratieplicht moeten we kunnen aantonen wat aan een factuur vooraf is gegaan. Ook bewaren we de offertes, om te kunnen zien of u al eerder een offerte heeft gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Om een dienst te kunnen verlenen en om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan zolang de overeenkomst duurt en zolang er geen verjaringstermijn verstreken is.

MJOP
Als we een meerjarenplanning (MJOP) opstellen, dan hebben we daarvoor gegevens nodig. Deze bewaren we zolang het mjop loopt, of zolang er niet door ons een update is opgemaakt.

Dossiers
Soms verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan de benodigde gegevens om contact te kunnen hebben met deze derden. We bewaren alle correspondentie die nodig is voor afhandeling van het dossier. De gegevens bewaren we zolang als nodig is vanwege een verjaringstermijn.

Facturering
We verwerken gegevens van u die noodzakelijk zijn om een factuur te kunnen opstellen en versturen. Bij betaling zullen we van u bovendien de tegenrekening te zien krijgen en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar of zolang als nodig is vanwege een lopende verjaringstermijn.

Delen van gegevens
We streven ernaar om zo min mogelijk gegevens te delen met derden. Toch ontkomen we er niet aan sommige gegevens met de volgende verwerkers te delen:
Boekhouder
Websitehosting
CRM systeem
Mailsysteem
Telefoondiensten
Betaaldiensten
Bezorgdiensten

Voor zover mogelijk proberen we persoonsgegevens binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers binnen en buiten de EER hebben we een afdoende verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten
Als gevolg van de invoering van de AVG, heeft u een aantal rechten, waarover we u informeren.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over de wijze waarop we u hebben geinformeerd of waarop we met uw persoonsgegevens omgaan? Die kunt u bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of ander electronisch apparaat waarmee u de website bezoekt (telefoon, tablet, etc) opgeslagen. Wij gebruiken de cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze pagina van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies] voor meer uitleg.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website kunnen we het ip-adres van uw computer, de eventuele gebruiksnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt registreren en gebruiken. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Natuurlijk proberen wij deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers zoals u de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook anonimiseren wij de verkregen gegevens en hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Soms staat er op onze website een link naar een website van een externe partij. Door op zo’n link te klikken gaat u naar een website buiten onze website. Het kan zijn dat die externe website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij u naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende externe website.

Aanpassen privacy verklaring
Soms zullen wij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging of een andere werkwijze. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.