Nieuw initiatief: VvE Full Electric

Een betaalbare oplossing voor een gasloze toekomst voor uw VvE? Geen aanpassingen aan rookgasafvoerkanalen, zonder hak- en breekwerk, maar wel modern en comfortabel verwarmen? Geen hogere energiekosten dan u nu betaalt? VvE Advies heeft dé oplossing: VvE Full Electric!

VvE Full Electric

VvE Advies is een nieuw initiatief begonnen: VvE Full Electric. Wij krijgen veel vragen over rookgasafvoerkanalen, HR- en VR-ketels en energietransitie. Daarom hebben wij het volgende opgezet.

VvE Full Electric helpt uw VvE van het gas af. Alle appartementen zullen verwarmd worden door electrische combiketels met een boiler voor warm water. Daar worden veel voordelen mee behaald, zonder de nadelen van de andere oplossingen.

VR en HR ketels

Veel appartementen uit de vorige eeuw hebben nog VR-ketels. Deze ketels zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Daardoor moeten eigenaars over naar HR-ketels. Rookgasafvoerkanalen voor VR-ketels zijn niet geschikt voor HR-ketels. Daardoor zullen deze rookgaskanalen aangepast moeten worden, met alle hoge kosten van dien. Bovendien kan dit niet zonder veel hak- en breekwerk in de appartementen zelf.

Daarnaast zal op relatief korte termijn geen Gronings gas meer beschikbaar zijn. Als gevolg van extra bewerkingen aan buitenlands gas, zal de gasprijs stijgen. Bovendien wil de overheid dat veel huishoudens geheel van het gas afgesloten worden. De oplossingen die aangedragen worden, zoals pellet-verwarming en warmtepompen, zijn niet haalbaar, veel te duur of niet geschikt voor VvE’s.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn niet te betalen (de pomp alleen al kost > €10.000,-) en kunnen niet of pas op zeer lange termijn terugverdiend worden. Bovendien zullen de appartementen ook nog eens goed geisoleerd moeten worden. Naast deze nadelen, maakt een warmtepomp ook nog eens veel lawaai. Dus is dit geen haalbare oplossing voor de VVE’s.

VvE Full Electric

VvE Full Electric heeft een concept ontwikkeld, waarbij de kosten voor energieverbruik gelijk blijven aan de huidige kosten, waarbij geen hak- en breekwerk nodig is en die nog betaalbaar is ook!

Voordelen van VvE Full Electric:

  • geen brandgevaar;
  • geen koolstofmonoxide vergiftiging;
  • lagere verzekeringspremie;
  • geschikt voor ieder appartement;
  • geen CO2 uitstoot;
  • snel warm water;
  • geen kosten voor jaarlijks ketelonderhoud en schoorsteenvegen;
  • duurzaam.

Dit concept is ook geschikt voor het vervangen van de centrale blokverwarming of het centrale ketelhuis. De ketels van VvE Full Electric kunnen in cascadeopstelling geplaatst worden.

Benieuwd hoe VvE Full Electric uw VvE van de rookgasafvoerkanalen en het gas af helpt? Kijk op de website van VvE Full Electric voor meer informatie of neem met ons contact op!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Neem voor meer informatie over rookgasafvoerkanalen, VvE Full Electric of andere oplossingen gerust contact met ons op!
VvE Full Electric logo

Meer VvE informatie