Opstal verzekering VvE

Elke VvE moet een opstalverzekering afsluiten. Dit is in elk splitsingsreglement geregeld, zelfs in de oude reglementen vanaf 1956. Waarom is dit nou noodzakelijk?

Verplicht

Om ervoor te zorgen dat bij schade aan het gebouw, bijvoorbeeld lekkage of brandschade, het gebouw weer in orde gemaakt wordt, is een regeling in het leven geroepen voor een collectieve verzekering. Als iedere eigenaar zelf een opstalverzekering zou afsluiten, dan worden een aantal risico’s in het leven geroepen, die niet wenselijk zijn.

Een eigenaar zou voor zichzelf de afweging kunnen maken dat hij een verzekering te duur vindt. Als er dan wat met het gebouw gebeurd en deze eigenaar kan zijn aandeel in de herbouw of schadeherstel niet voldoen, dan kan het gebouw niet herbouwd of hersteld worden. Als een eigenaar onderverzekerd is, geldt het zelfde probleem, alleen in (iets) mindere mate. Bij een collectieve verzekering is dit niet relevant. De verzekeraar komt altijd tot uitkering (als de schade gedekt is), of een eigenaar nu veel of weinig vermogen heeft.

Een ander probleem is, als een eigenaar de veroorzaker van de brand is (of het risico daarvoor draagt). Zonder collectieve verzekering zou de VvE het gebouw niet kunnen herbouwen of herstellen. Als er een collectieve verzekering is afgesloten, dan komt de verzekeraar altijd tot uitkering, ongeacht de vraag of een eigenaar de veroorzaker is of niet.

Onderverzekering

Onderverzekering is wel een reeel risico dat de VvE dient te vermijden. De modelreglementen schrijven voor dat de VvE periodiek controleert of de verzekerde waarde nog overeenstemt met de herbouwwaarde.

De meest aangewezen weg om dit te doen is door elke 5 of 6 jaar het gebouw te laten taxeren door een door de VvE aangewezen taxateur. Ja, dit kost geld. Maar het is onzinnig om hierop te bezuinigen. Door de taxateur zelf aan te wijzen, heeft de VvE een betere zekerheid dat de taxateur de belangen van de VvE voorop stelt. Als de VvE de verzekeraar laat taxeren, dan is de taxateur meer genegen de belangen van de verzekeraar voorop te stellen.

Vaak geven verzekeraars de garantie tegen onderverzekering als er periodiek (dus eens in de vijf of zes jaar) getaxeerd wordt. Dat is best handig, zeker als de bouwkosten in die periode enorm stijgen. Dat zou zonder deze garantie inhouden dat de VvE alsnog niet kan herbouwen omdat de uitkering niet meer de volledige bouwkosten dekt. Door de garantie tegen onderverzekering zal de verzekeraar altijd de herbouwwaarde dekken, ook als de bouwkosten gestegen zijn.

Heel simpel voorbeeld: als de herbouwwaarde (inmiddels) €1.000.000 bedraagt, en er is een verzekerde waarde van €700.000 verzekerd, dan komt de vergoeding van de verzekeraar bij een schade van €200.000 uit op: (700.000/1000000) * 200000 = €140.000.

Omdat het bij gebouwen van een VvE vaak om zeer grote bedragen gaat, is het buitengewoon aan te raden om voor een goede herbouwwaarde te zorgen. Om hier omwille van bezuiniging op de verzekeringspremie op te beknibbelen is zeer af te raden en een verkeerde zuinigheid!

Voor meer informatie over verzekeringen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Voor advies en hulp bij verzekeringen en uitkeringen kunt u natuurlijk ook altijd bij ons terecht!

CAR verzekering

Meer VvE informatie