Tijdelijke wet vergaderen op afstand

Er is een spoedwet aangenomen waardoor VvE’s nu niet meer fysiek hoeven te vergaderen. Deze wet is een tijdelijke oplossing, om de gevolgen van de Coronacrisis voor verenigingen van eigenaars niet te groot te maken.

Fysiek aanwezig

Vergaderingen van eigenaars vereisen een fysieke aanwezigheid. Dat maakt dat in coronatijd vergaderen niet mogelijk zou zijn. Er worden al krachttoeren uitgehaald, om bijvoorbeeld bij schriftelijke volmacht te vergaderen, maar ideaal is dat niet.

Nu is er een spoedwet, die zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer is aangenomen. De wet zorgt er voor dat de fysieke aanwezigheid niet meer is vereist. Daardoor is vergaderen op afstand mogelijk geworden. Er zijn natuurlijk wel enige eisen en beperkingen gesteld.

Ten eerste moet het minimaal gaan om een livestream, die ieder lid kan volgen. Het zou beter zijn als de leden kunnen deelnemen aan de vergadering.

Leden moeten de mogelijkheid hebben om uiterlijk tijdens de vergadering vragen te stellen. Als het niet mogelijk is tijdens de vergadering vragen te stellen, dan moeten de vragen van te voren ingediend kunnen worden, en zullen de vragen tijdens de vergadering aan bod moeten komen. De vragen moeten 72 uur van te voren ingediend worden -als het niet mogelijk is die tijdens de vergadering te stellen- en moeten gepubliceerd worden op de website van de vereniging (uiteraard wel op een afgeschermd gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor de eigenaars).

Vergadering regelen

Door de spoedwet krijgt het bestuur de mogelijkheid om te kiezen voor een vergadering via livestream. Overige regels met betrekking tot vergaderen blijven wel van kracht, zoals de eisen aan de oproeptermijn, agenda, aanwezigheid en besluitvorming.

Als iemand niet optimaal kan deelnemen aan de vergadering, betekent dat niet automatisch dat de besluitvorming ongeldig is. Door de spoedwet wordt geregeld dat de besluitvorming ook dan geldig is.

De spoedwet maakt het ook mogelijk voor het bestuur om de termijn waarbinnen de verplichte jaarlijkse vergadering gehouden moet worden -in veel VvE’s moet binnen zes maanden na het einde van het boekjaar vergaderd worden- uit te stellen.

Als laatste maakt de spoedwet stemmen via elektronische middelen mogelijk. Welke middelen dat zijn en hoe dat geregeld moet worden, wordt door de wet in het midden gelaten.

Voor meer informatie of advies over vergaderen kunt u uiteraard bij ons terecht!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Neem voor meer informatie over leningen of een meerjarenbegroting gerust contact met ons op!

Meer VvE informatie