Harde vloeren en VvE’s

Harde vloeren en VvE’s willen nog wel eens een ongelukkige combinatie zijn. Vele rechtzaken over harde vloeren en onredelijke hinder getuigen hiervan, evenals de vele verschillende regelingen en bepalingen die wij zijn tegengekomen in huishoudelijke reglementen.

Wat opvalt is dat in discussies over harde vloeren meteen begonnen wordt met normeringen: eisen waaraan de vloer minimaal moet voldoen. Dit is niet het beste startpunt. Veel beter kan begonnen worden met vaststellen wat de bewoners aan geluidscomfort willen hebben, om vandaar uit te bezien of harde vloerbedekking mogelijk is en zo ja, waaraan deze dan minimaal moet voldoen om het geluidcomfort te behalen dat de eigenaars willen!

Meer over Harde vloeren en VvE’s

In de volgende artileken leest u meer over harde vloeren en worden u een aantal ideeen aangereikt over wat er wel en niet mogelijk is:
Harde vloeren aanpassen
Geluidscomfort contra harde vloeren
Verbod harde vloeren

Uiteindelijk is het opstellen van een sluitende regeling in de reglementen (afhankelijk van de wensen zowel het splitsingsreglement als het huishoudelijk reglement) van de VvE specialistisch maatwerk. Werk waar onze jurist zeer goed in is.

Neem voor meer informatie over harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Neem voor meer informatie over harde vloeren / vloerbedekking en VvE’s gerust contact met ons op!
Harde vloeren

Meer VvE informatie